Friday, March 28, 2014

669. 599. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhìn Lữ Quỳnh ngồi bên vách tường gạch cũ ở Gác Trịnh



- Lữ Quỳnh bên bức tường gạch cũ 
Gác Trịnh - Huế 27 - 3 - 2014



thắp cây hương cho ngày
giỗ Trịnh Công Sơn 1- 4


Mưa mù cuối tháng ba
sáng qua rừng rét mướt
đi đến chỗ ngồi quen
ngồi một mình nhớ bạn

mới đó mười ba năm
bạn về bên kia suối
tôi đứng bên này trông
chỉ thấy hòn đá cuội

tôi vớt hòn đá cuội
về lau khô để bàn
trên là tượng Phật ngồi
hai bên hai cây nến

không gian này rất nhỏ
cửa sổ đủ nhìn ra
sợi mưa bay xiên ngang
ánh nắng chiều tắt vội

mười ba năm sao Sơn
đầu tháng tư giỗ bạn
nhìn bức tường gạch cũ
nhớ bao đêm cơ hàn

bao đêm Nguyễn Trường Tộ [1]
nay có Lữ Quỳnh về
vừa ghé thăm Gác Trịnh
gởi hình qua nhớ thêm …

nơi bức tường gạch ấy
bao chân dung bạn bè
đêm uống rượu say vẽ
Bửu Chỉ, rồi Sơn, tôi

nay hai người đi trước
sáng nay còn mình thôi
mình đi trong mưa bay
mưa nhòa như nuớc mắt

dừng lại lau kiếng trong
thấy đóa hoa trắng nở
tôi hay tin dị đoan
nghĩ bạn về đâu đó …


Virginia, March 28, 2014
Đinh Cường

[1] 11/3 Nguyễn Trường Tộ , nơi Trịnh Công Sơn ở,
nay là Gác Trịnh, không gian lưu niệm về TCS ở Huế


 - Ảnh bạn nơi góc bàn viết DC

- Tĩnh vật và bức tường cũ 
sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in 
dinhcuong

- Trịnh Công Sơn - Bửu Chỉ - Đinh Cường ( đứng ) 
studio DC, Tân Định - Sàigòn 1985