Tuesday, March 25, 2014

664. Thơ ĐINH CƯỜNG Vọng âmPhoto by PCH - March 25, 2014gởi Nguyễn Quốc Thái


Trắng rừng. tuyết vẫn còn rơi
bên kia bạn thức dậy ngồi giữa đêm

nói rằng xa quá. xa xăm
ới nhau một tiếng. vọng âm giữa trời

nơi này chiều. xế chiều thôi
tuyết rơi xiên. tuyết trắng trời lạnh căm

lót rơm cho ấm chỗ nằm
lót rơm ấp trứng tổ chim hiên nhà

tuyết cuối mùa. hết mùa chưa
cho bông nở chứ. nụ đầy rồi kia

bạn nơi xa. ngủ lại đi
nhớ xưa tiếng cyclo máy rồ sớm tưng …


Virginia, March 25, 2014
Đinh Cường


-Cyclo máy Sàigòn xưa
ảnh internet

- Người và chim 
sơn dầu trên giấy
dinhcuong

- Trắng trời 
sơn dầu trên giấy
dinhcuong