Monday, March 24, 2014

663. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều ngồi Starbucks cùng Như HạnhTin dự báo mai mưa và tuyết
chắc trận tuyết cuối mùa thôi
năm nay mùa đông như dài hơn
chiều ngồi cà phê. Như Hạnh nói

Như Hạnh đọc sách gì toàn chữ Phạn
tôi đọc Mặc khách Sài Gòn của [1]
Tô Kiều Ngân vậy mà vui. sách Thái
gởi Tùng đem qua. cám ơn Duyên
gởi từ Michigan xuống cùng với
tập thơ chấm của nguyễn ngọc tư
(tựa đề và tên tác giả không viết hoa)

Mặc khách Sài Gòn, tập di cảo
của Tô Kiều Ngân, bằng trí nhớ
đã vẽ lại chân dung mười lăm
văn nghệ sĩ cùng thời cũng vui

nhớ nhất Đinh Hùng cùng trong
ban Tao Đàn với Tô Kiều Ngân thổi sáo
tiếng sáo anh thì tuyệt. tôi được nghe
anh thổi thời anh còn ở căn nhà trên đường
về Bao Vinh - Huế. dáng anh gầy hiền khô

anh mất sau người rể - nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan [2]
chiều nay ngồi đọc qua cuốn di cảo mà nhớ
bao nhiêu Mặc khách Sài Gòn đã không còn
chỉ còn mãi một thời văn chương Miền Nam quá đẹp.


Virginia, Mar. 24, 2014
Đinh Cường

[1] Tô Kiều Ngân – Mặc Khách Sài Gòn
Nhã Nam xuất bản 2014

Tô Kiều Ngân tên thật Lê Mộng Ngân
sinh năm 1926 tại Huế. mất ngày 20 - 10 – 2012, Sài Gòn
cùng Đinh Hùng, Thanh Nam, Hồ Điệp, Hoàng Oanh …
trong ban Tao Đàn trên Đài Phát Thanh Sài Gòn trước 1975

[2] Nguyễn Tôn Nhan, tên thật Nguyễn Hữu Thành ( 1948 – 2011 )


Bìa sách Tô Kiều Ngân

Tô Kiều Ngân - Đinh Hùng

Đinh Hùng tự họa