Monday, March 24, 2014

662. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Người về
Đồng lúa Vạn Phú (Nguồn: vanninh.vn)Người về một nắng hai sương
Lá khô đã trải trên đường quạnh hiu
Người về bóng đổ liêu xiêu
Thấy con chim nhỏ cuối chiều vụt bay
Người về níu lại bàn tay
Hong khô sợi tóc những ngày chờ nhau
Người về nhìn lại sông sâu
Mà thương áo lụa qua cầu Bài Thơ
Ở đây sương khói mịt mờ
Dây trầu leo chậm lặng lờ đêm xanh
Người về sau cuộc chiến tranh
Nén nhang cắm xuống đất lành quê hương
Người về một nắng hai sương
Đời thêm tóc bạc cuối đường chiêm bao


TRẦN VẠN GIÃ


6 6 2