Wednesday, March 26, 2014

665. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Gùi sách qua sông Chò


  


Qua sông - Photo by Nguyễn Văn Thương
Khuya tháng ba trăng buồn hiu hắt
Con thằn lằn kêu sau kệ sách . Tôi ngồi
Nhớ về em và phương trời xa lắc
Ở nơi này còn lại sách và tôi
Ở trên rừng còn lại sách và tôi
Thương bóng chữ bạc đầu cùng năm tháng
Thương trang sách bám bụi thời gian lãng đãng
Nằm bên tôi  bên chái bếp nghèo nàn
Những câu thơ của một thuở trần gian
Mở trang sách nhớ những ngày tháng cũ
Mở trang sách đêm khuya tình tự
Thương vô cùng thời gùi sách qua sông


Trần Vạn Giã


6 6 5