Sunday, March 2, 2014

612. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi nhìn ảnh hai bạn ngồi ở cà phê 27 Nguyễn Thị Diệu Sài Gòn


ĐINH CƯỜNG
Khi nhìn ảnh hai bạn ngồi ở
cà phê 27 Nguyễn Thị Diệu Sài GònNhìn ảnh hai bạn ngồi
như ông chúa ông phật
ông chúa lễ nhà thờ
ông phật chùa kinh tụng

hai ông làm ra thơ
những lời thơ trác tuyệt

chưa in tập thơ nào
bài nào cũng hay hết

như tác giả Thắp Tạ
qua Mỹ rồi mới in

mà tên Tô Thùy Yên
đã Thành Tiên từ trước [1]

nhìn ảnh hai bạn cười
ở cà phê hăm bảy
ngày nay cô Út bỏ
toàn nhạc Trịnh Công Sơn [2]

nhớ thơ Trần Xuân Kiêm:
đưa người qua suốt rừng đông
đồi cao còn nở mấy bông sương mù

nhớ thơ Nguyễn Quốc Thái:
em hong nắng ven hồ xanh buốt
em nằm ngủ dưới chân thác kiêu căng

mà sao như ấm lại
một tình bạn xưa về… [3]

Virginia, Mar. 2, 2014 
Đinh Cường

[1] Tô Thùy Yên tên thật Đinh Thành Tiên
nổi tiếng từ thời Sáng Tạo 1956
khi qua Mỹ mới in: Thơ Tuyển ( 1995 )
Thắp Tạ ( 2004 )
[2] Ngày 28-2 sinh nhật TCS, cô Út chủ quán cà phê
bỏ toàn băng nhạc TCS ( theo @ NQT )
[3] Trần Xuân Kiêm pháp danh Chơn Hạnh
dịch giả, viết trên Tư Tưởng ( 1967 )
Viện Đại Học Vạn Hạnh
Nguyễn Quốc Thái, nhà thơ, trong ban
biên tập Trình Bầy ( 1970 ), theo Thiên Chúa Giáo


 
Chiều đầy bông Phùng Thăng
minh họa đinhcường


Khung cửa hẹp
sơn dầu trên giấy
đinhcường


Chân dung Tô Thùy Yên
sơn dầu trên canvas 16 x 20 in
đinhcường


Trần Xuân Kiêm – Nguyễn Quốc Thái
Cà phê 27 Nguyễn Thị Diệu – Sài Gòn
March 1, 2014