Saturday, March 1, 2014

611. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều nằm đọc lại mấy tập thơ cũ của Huy TưởngTrong ảnh: nhà thơ Huy Tưởng
Cám ơn Thành Tôn đã sao lại
gởi cho hai tập thơ Huy Tưởng
một mùa tóc mộ  người nuôi
lửa tịch mịch
. tôi còn giữ tập
hỏi đường cùng mây trắng [1]

bật ngọn đèn vàng ở đầu nằm lên
đọc lại thơ Huy Tưởng sao mà
nhớ mà thương quý lạ lùng một
tâm hồn thy sỹ thượng đẳng
 ấy [2]

Bùi Giáng còn xin ghi ra đây
một bài thơ xuất thần nhập thánh
đáo thiên tiên
 của Huy Tưởng:

Ướt hai tà áo nâu rồi
Bên chùa mục giọng kinh hồi lệnh sang
Giọt chuông rơi thấm cỏ vàng
Nghe kìa sư nữ vừa choàng áo tu
Tôi nằm ấp lá đêm thu
Mai sau nở trái sa mù pháp không.

Bùi Giáng, kẻ tận hiến… Huy Tưởng
với lời đọc trước mộ khi Bùi Giáng mất
anh mất mới đó mà đã mười sáu năm
còn nhớ như in anh đứng múa may
ở ngã ba sát cà phê Huy Tưởng [3]
chỉ có chị Bình ra nói anh mới thôi

nay anh chị đã qua cùng con ở Úc
chắc đôi khi cũng nhớ quán Faifo
bao nhiêu bạn bè như ở cà phê xưa
và Huy Tưởng ơi. Thành Tôn nói nhìn
anh phong độ mãi. không ngờ …

như chiều nay nằm đọc lại mấy tập thơ
thấy trong anh là một tiếng hú lạnh. qua bờ.

Virginia, Mar. 1, 2014 
Đinh Cường

[1] – một mùa tóc mộ
tác giả ấn hành , 1970
– hỏi đường cùng mây trắng
tác giả ấn hành, 1996
– người nuôi lửa tịch mịch
tác giả ấn hành, 1998
[2] Huy Tưởng, Đi vào cõi thơ – Bùi Giáng
tập I – An Tiêm tái bản Paris 1998, trang 97
[3] Anh chị có hai quán nổi tiếng một thời ở Saigon:
– Cà phê Huy Tưởng đường Bà Lê Chân – Tân Định
– Quán ăn Faifo đường Huỳnh Tịnh Của – Tân Định


 
Bìa trước thơ Huy Tưởng
một mùa tóc mộ, 1970

 
Bìa sau một mùa tóc mộ
chân dung Huy Tưởng, DC vẽ 1970

Phụ bản: cơn đau của mặt trăng – mmtm
đinhcường 1970

 
Huy Tưởng – Melbourne, Úc 2014

 
Bùi Giáng đứng múa cạnh quán cà phê Huy Tưởng
sơn dầu trên giấy 19 x 12 in
đinhcường