Wednesday, February 19, 2014

587. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi nhận @ Lữ Quỳnh fw tin buồn (Tưởng nhớ Chu Trầm Nguyên Minh)cái tôi một sớm điêu tàn
chân dò bước ngã, ngày vàng bay cao
( Chu Trầm Nguyên Minh )

Trời làm tuyết đọng vun cao
rồi nay trời nắng tan mau bớt rồi

vòng quanh trong xóm về ngồi
mở computer thấy tin buồn ...ai đây

Lữ Quỳnh ơi mau vậy thay
hình kia mới chụp tháng 12 vừa rồi

Chu Trầm Nguyên Minh còn cạnh ngồi
mà hôm nay đã về trời rồi sao

hay về ngủ ngọn me cao [1]
người thi sĩ ấy dạt dào tình yêu

bạn bè một thuở còn nhiêu?
cho tôi gởi với tiếng chiều tụng kinh .

Virginia, Feb.19, 2014
Đinh Cường

[1] tôi về ngủ ngọn me cao
nghe mưa rơi đã như sầu kín bưng
( Đêm mưa ở Tân Định , Chu Trầm Nguyên Minh -
Cuộc Tình Người - Kỷ Nguyên xb 1969 ) 
- Bià tập thơ Cuộc Tình Người , Kỷ Nguyên  1969- Phụ bản vẽ cho  Cuộc Tình Người khi gặp CTNM trong quân trường Thủ Đức 1968 - Chữ ký tặng CTNM 12- 2013

- Nguyên Minh- Đỗ Hồng Ngọc- Đinh Cường- Thân Trọng Minh- Chu Trầm Nguyên Minh
Elena- Lữ Quỳnh ( Quán Văn 12- 2013 )