Wednesday, February 19, 2014

586. Nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh vừa qua đời


 
Nhận được tin buồn:

Nhà thơ
CHU TRẦM NGUYÊN MINH


Nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh

tác giả bài thơ nổi tiếng LỜI TÌNH BUỒN
đã qua đời tại Sài Gòn
lúc 2 giờ 30 chiều ngày 19.2.2014
hưởng thọ 72 tuổi

Linh cữu được quàn tại nhà riêng,
44/3 đường số 5
Cư Xá Bình Thới, Lãnh Binh Thăng,
Phường 3, quận 11- Sài Gòn


Lễ di quan: 5 giờ sáng chủ nhật 23.2.2014THÀNH THẬT CHIA BUỒN

cùng chị Nguyễn Tùng Vân và gia đình
và nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng


Blog Phạm Cao Hoàng và bằng hữu

Đinh Cường , Lữ Quỳnh, Trần Huiền Ân, Đỗ Hồng Ngọc, Hải Phương,
Luân Hoán, Bắc Phong, Hoàng Lộc, Trần Hoài Thư, Thành Tôn, Phan Ni Tấn,
Cao Thoại Châu, Nguyên Minh, Lữ Kiều, Sâm Thương,  Nguyễn Sông Ba, 
Khuất Đẩu, Nguyễn Minh Nữu, Cao Quảng Văn, Đoàn Văn Khánh,
Huỳnh Như Phương, Phạm Văn Nhàn, Nguyễn Lệ Uyên, Hoàng Xuân Sơn,
Đặng Châu Long, Thanh Hồ, Trương Văn Dân , Elena Pucillo Trương, 
Nguyễn Dương Quang, Mang Viên Long, Lê Ký Thương, Từ Sâm,
Trần Yên Hòa, Võ Tấn Khanh, Phạm Ngọc Lư, Trần Thị Nguyệt Mai,
Lê Văn Trung, Linh Phương, Tô Duy Thạch, Huỳnh Hữu Võ,
Trần Vạn Giã, Lê Văn Thiện, Nguyễn Âu Hồng, Tôn Nữ Thu Dung,
Đặng Kim Côn,  Mai Quang, Thanh Nhung, Hương Diễm


Bấm vào đường dẫn dưới đây để xem:

CHU TRẦM NGUYÊN MINH - TIỂU SỬ & TÁC PHẨM