Tuesday, February 18, 2014

584. Thơ ĐINH CƯỜNG Xem những bức tranh của Nguyễn Thị Khánh Minh cho tôi bày thêm bức tranh


ĐINH CƯỜNG
Xem những bức tranh của 
Nguyễn Thị Khánh Minh
cho tôi bày thêm bức tranh

Nguyễn Thị Khánh Minh
vẽ nét mực đen - đinhcường


 
Cám ơn Nguyễn Thị Khánh Minh
gởi cho đọc bài tuỳ bút
trên gió.O  lâu ngày không vào xem
những bức tranh chị vẽ xong
vào chiều 28 Tết. đầy hương thơm
tình bạn. cho tôi bày thêm
bức tranh nữa được không

rằm nguyên tiêu đã qua
tôi sống những ngày bên
những đụn tuyết trắng xóa
muốn vẽ thêm đốm lửa
hơ trái tim mình

trái tim còn đang nhịp thở
nghe sắc màu rù quyến tinh khôi
nên bức tranh xin ké bày chơi
là một chân-dung-tình-bạn

như Huy Tưởng chiều nay nhìn thấy
như Nguyễn Thị Khánh Minh viết hay quá vậy ...

Virginia, Feb. 18, 2014
Đinh Cường


- Nguyễn Xuân Thiệp 
sơn dầu đinhcường

- Huy Tưởng - Lê Văn Tài
trong buổi ra mắt sách 
Melbourne, Feb, 16 - 2014