Friday, February 14, 2014

574. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài tặng Nguyễn Quang Chơn

- Nguyễn Quang Chơn 
ảnh Nguyễn Sông Ba 
Đàlạt 11 – 2013
Bạn gởi thăm từ iPhone
đã về ĐàNẵng hay trong SàiGòn 

đêm nay Nguyên Tiêu trăng tròn
mà đây lạnh quá mai còn tuyết rơi

nên trăng không thấy giữa trời
thì thôi thấy ở lòng người Minh Tâm  

những ngày lang bạt đồi thông
sớm mai Đà Lạt tối vòng Lạc Lâm

trưa Sơn Núi ra võng nằm
gặp nhau lại tiếng cà lăm chửi thề

Đại Lào mấy dặm sơn khê
khuya đèo Dran gió bốn bề lạnh căm

đêm nay là đêm trăng rằm
trời nhiều mây phủ trăng nằm ngủ thôi

tôi tìm trong lễ Tình Yêu
có Tình Bạn quý. còn nhiều cuộc vui …


Virginia, Feb. 14, 2014
Đinh Cường


 
Minh Tâm
phác thảo đinhcường qua
bản vẽ làm hư mái tóc của Ng. Quang Chơn

Sơn Núi - Nguyễn Quang Chơn
Đại Lào - Blao 11 - 2013
Ảnh Nguyễn Sông Ba