Friday, February 14, 2014

573. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Bây giờ.
Tuyết ở rừng Scibilia - Photo by PCH  - February 14, 2014
Tặng Cúc Hoa và tôi, một thời lưu lạc


bây giờ nhớ núi nhớ rừng
nhớ sông nhớ biển nhớ trăng quê nhà
thương em ngày nắng Tuy Hòa
chiều mưa Đức Trọng, sáng Đà Lạt sương
thương em và những con đường
một thời tôi đã cùng em đi về

bây giờ lạ đất lạ quê
bước chân phiêu bạc biết về nơi đâu (*)
thương em nắng dãi mưa dầu
đau cùng tôi với nỗi đau riêng mình
chia cùng tôi một chút tình
của ngàn năm trước và nghìn năm sau

về đâu chẳng biết về đâu
thôi thì về lại buổi đầu gặp em
dòng sông xưa ấy êm đềm
mùa thu năm ấy bên thềm lá bay
bàn tay nắm chặt bàn tay
dìu nhau qua những tháng ngày gian nan

bây giờ ngồi nhớ Việt Nam
bên trời tuyết lạnh hai hàng lệ rơi


Virginia 2009
Phạm Cao Hoàng

(*) PHIÊU BẠC [飄泊


 
Cúc Hoa, giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn
đinhcường  2013

Scibilia, February, 14, 2014  (Photo by PCH)


Scibilia, February, 14, 2014  (Photo by PCH)WHAT ARE WORDS
Thái Tuyết Trâm