Tuesday, February 11, 2014

567 bis. Thơ ĐINH CƯỜNG Chao ơi trưa nay gặp lại bạn qua phone của Nguyễn Xuân Hoàng

Đ
INH CƯỜNG
Chao ơi trưa nay gặp lại bạn
qua phone của Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyễn Bá Trạc - Đinh Cường
Houston - Texas, 1993


Chao ơi, cơn gió mùa đông cũ
còn thổi mưa lên mấy cửa thành

(Nguyễn Bá Trạc)


Lâu quá mới về sao Trạc [1]
bạn ở Phần Lan bạn mới qua?
bạn nói sao nghe tôi giọng lạ
tôi trả lời già nó vậy bạn ơi

gần mười năm như không gặp bạn
bạn cứ như là
 ngọn cỏ bồng
San José nhà như vườn quê vậy
nhớ bạn nuôi gà tục tác kêu vang

rồi từ đó bạn theo về quê vợ
bạn nói ở Phần Lan đã chín năm
trưa nay vui bạn bè qua gặp
có cả Nam Dao, Hoàng đưa phone thăm [2]

tự nhiên rồi chúng ta nhìn lại
mấy mươi năm kẻ mất người còn
mấy mươi năm vẫn tình văn nghệ
bạn nhắc cái bìa tôi vẽ hồi xưa …[3]

Virginia, Feb. 11, 2014
Đinh Cường

[1] Nguyễn Bá Trạc, sinh năm 1943 tại Huế
tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh Sàigòn
hiện ở San José – California
Tác phẩm đã xuất bản :
- Ngọn Cỏ Bồng – Người Việt xuất bản 1985
- Chuyện của một người di cư nhức đầu vừa phải
Văn Nghệ xuất bản 1993
[2] Nam Dao, tên thật Nguyễn Mạnh Hùng
sinh năm 1944 tại Nam Định
giáo sư kinh tế Đại Học Laval – Canada
đã nghỉ hưu, hiện ở tại Québec – Canada
tác giả rất nhiều tập truyện, tiểu thuyết và kịch
[3] bạn nhắc thời khó khăn không trả tiền bìa…


Nam Dao
theo trí nhớ đinhcường


 Bìa sách Nguyễn Bá Trạc nhắc