Wednesday, February 12, 2014

568. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Lên chùa gặp người tình cũ đi tu
Vạn Giã - Ảnh: Internet

Em thành ni cô
Thương sao nói vậy
Đời muôn lần thấy
Thấy buồn trong thơ
Đởi muôn lần mơ
Mơ về thưở đó

Nghe tiếng chuông chùa
Khi ra khỏi ngõ
Nghe đời đâu đó
Rớt lại lời kinh

Nên nhớ người tình
Làm thơ uống rượu
Cuộc tàn một mình
Đọc câu sám hối

Đường đời quá mỏi
Trong nắng chiều qua
Biết ơn đàn bà
Cho ta ảo mộng.


TRẦN VẠN GIÃ

5 6 8