Tuesday, February 11, 2014

567. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhân xem mấy ảnh chụp chim và tuyết ở Michigan của Duyên


ĐINH CƯỜNG
Nhân xem mấy ảnh chụp chim
và tuyết ở Michigan của Duyên


thử làm mấy câu
thay Nguyễn Tất Nhiên
tặng


Mùa đông tôi quýu vòng qua lại
gió ở Biên Hòa bay tóc Duyên
tóc ngắn quá mắt và môi yểu điệu
cô con gái Bắc Kỳ sao lạc vào đây

tôi chết cứng sân chùa bông rụng
bông sứ vàng phủ lấp người thơ
đã đến lúc thân cùng kiệt tận 
thì thôi một bước nhảy qua bờ ...

đôi chim đậu trên cành cây em chụp
biết đâu có tôi về chiêm chiếp kêu
Duyên ơi Duyên. Hãy ấm lòng, bạn nhé
tôi lại bay chìm trong tuyết trắng . Rơi …


Virginia, Feb. 11, 2014
Đinh Cường


 
- Duyên
ghi nhanh, chì than
đinhcường

- Nguyễn Tất Nhiên
sơn dầu trên giấy
đinhcường