Saturday, February 8, 2014

561. Thơ ĐINH CƯỜNG Cuối tuần rủ bạn đi ăn buffetĐINH CƯỜNG
Cuối tuần rủ bạn đi ăn buffet


gởi Phạm Cao Hoàngmà lười đi lấy
dĩa rau
đủ rồi

bao nhiêu là món
ăn tươi
nhưng sao
thấy ngán
nghêu sò
lobster

gọi là
đổi chỗ cho vui
cuối tuần
gặp nói chuyện
blog, website
bạn rành

loanh quanh
rồi nhớ Trạm Hành
lại ra chị gốc
Kim Long thuở nào

tôi thì luôn nhớ
trăng sao
đêm Dran mù mịt
núi cao khuất chìm

trở về
với bóng tôi im
gõ trên phím
ra chữ gì
cứ ghi ...


Virginia, Feb. 8, 2014
Đinh Cường

 
- Quán nhớ
sơn dầu trên giấy 16 x 16 in
đinhcuờng


- Blues Jazz
sơn dầu trên giấy 14 x 18 in
đinhcường