Saturday, February 8, 2014

560. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN đ ò n b ẩ y. t h ơ
Ảnh: Internetthơ.  ráng bẩy lên đòn chí tử
những đòn thù quang quác muôn xưa
cái đấm tay chỉ là dấp dứ
chữ nghĩa đuôi nheo một dúm cờ

phất phất phất phất              mối buồn đại ngãi
vô địch ngồi thừ ngắm nghía dung nghi
con chim ngoài rừng kêu bài hãi
ngoái lại hương hoa chẳng có gì

có trăng tàn.  bay lượn một chốc
rồi đậu xuống.             tuyệt nhiên hạn kỳ
như thơ.  như áo cởi nghìn xuất
ở tam tòa một đóa uy nghi

bám víu đầu loay hoay phóng trục
rơi bết xuống thời gian.  lũy pha
những ngọn tóc căng kéo mãi
sương hát khuya rồi biển cũng già

những lọn sóng kỳ cùng                hạt muối
ngậm môi.  ngậm suốt về chưa tan
rủ rê tầm tầm xuống núi
cuộc diện thơ quyền lực chiêu hàng

HoàngXuânSơn

21/9/2013

5 6 0