Wednesday, February 5, 2014

554. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngày đông đá
Một ngày đông đá ở Chantilly, Virginia
(Ảnh: CNN  December 2013)Ngày đông đá cành trong hàng giọt đọng
cứ thử đặt tên là hoa-trong-veo

hoa-trong-veo nở đầy rừng trĩu nặng
có cành cây gãy rạp xuống bên hồ

con chim đỏ không thấy về bay nhảy
đàn chim di trốn rét suốt mùa đông

suốt mùa đông giá vẽ đứng trông buồn
bức tranh cũ từ năm mươi năm trước [1]

màu thời gian như phủ lớp xanh rêu
sao hoa-trong-veo như hoa nước mắt

ngày đông đá người không đi bộ được
chiều ngồi chờ nghe tiếng còi tàu qua …


Virginia, Feb. 5, 2014
Đinh Cường

[1] Bức tranh thiếu nữ vẽ năm 1965
treo ở cà phê Tùng - Đàlạt …


- Thiếu nữ
sơn dầu trên bố 80 x 100 cm
đinhcường, Đàlạt 1965

 
- tác giả ngồi dưới bức tranh
treo ở cà phê Tùng - Đàlạt 2010


- con chim màu đỏ gạch
photo by Duyên, Michigan