Wednesday, February 5, 2014

553. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Thưa chị. Chiều nay
Ảnh: Internet
Chị đi.Thưa chị chiều nay
Khói lam chiều tỏa gió bay bên trời
Dù qua muôn chuyện trên đời
Vẫn còn dấu vết thiếu thời của ta
Vẫn còn đất mẹ quê cha
Vẫn còn dáng cũ tuy xa mà gần
Cám ơn bụi cát dưới chân
Thời gian dù có xóa dần tháng giêng
Chiều ơi tiếng gọi linh thiêng
Thơ ơi muôn thưở nối liền tình yêu
Chiều nay như những chiều chiều
Lời ru tiếng võng dặt dìu mà thương
Chị đi với bóng trên đường
Nhớ mang âm điệu quê hương của mình

Chị đi.Thưa chị chiều nay
Hoa cau rơi xuống vòng tay đợi chờ
Khói lam chiều quá tình cờ
Nửa bay nửa níu lại bờ giêng hai

TRẦN VẠN GIÃ5 5 3