Monday, February 3, 2014

550. Thơ ĐINH CƯỜNG Người vẫn đi khi chiều hết Tết


ĐINH CƯỜNG
Người vẫn đi khi chiều hết Tết


Người vẫn đi trong chiều rất lạnh
đèn xe chóa sáng ngược về đâu
người đứng nghỉ cột dây giày lại
thở hơi ra ngụm khói tàn mau

mới biết đi trong chiều quá lạnh
mồng bốn rồi Tết đã qua nhanh
rừng vẫn đứng im còi tàu hụ
tiếng còi tàu còn mãi rền vang

mới hay đi trong chiều cóng lạnh
tiếng còi tàu làm rụng tim can …


Virginia, Feb. 3, 2014
Đinh Cường

- Mùa đông 
sơn dầu trên giấy 12 x 16 in 
đinhcường 


- Chim mùa đông 
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in 
đinhcường