Tuesday, February 4, 2014

551. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Lửa tắt / Hoàng hôn
Suối Hoa Lan, Ninh Hòa

LỬA TẮT

Dế đất đùn quanh bếp lửa
Vách lồ ô trống trải gió lùa
Cái nồi chèo queo nằm đó
Em đi lửa tắt buồn xo


HOÀNG HÔN

Lạnh xuống những hoàng hôn
Tìm đâu vầng trăng khuyết
Chợt bên kia đèo xa
Tiếng chim buồn luyến tiếc
Đời trăm năm mải miết
Ngồi với bóng rừng già

Quê xa thương mái nhà
Hoàng hôn bay ngun ngút

TRẦN VẠN GIÃ


5 5 1