Monday, February 3, 2014

548. ĐINH CƯỜNG Vài kỷ niệm cùng Thầy Đức Tâm

ĐINH CƯỜNG
Vài kỷ niệm cùng Thầy Đức TâmChúng tôi hay quen gọi các vị Hòa Thượng là Ôn hoặc Thầy với tất cả lòng thương yêu, kính trọng. Tôi đã gặp, đã được trò chuyện từ lâu năm lắm  cùng các Ôn Linh Mụ - Thầy Đôn Hậu, Ôn Từ Đàm - Thầy Thiện Siêu, Ôn Tường Vân -Thầy Tịnh Khiết, cùng Thầy Nhất Hạnh, Thầy Trí Thủ, Thầy Đức Nhuận, Thầy Minh Châu một thời Đại Học Vạn Hạnh, và giờ đây còn được  ngồi bên Thầy Tuệ Sỹ, nghe tiếng dạo đàn dương cầm của Thầy trên căn gác nhỏ Đào Nguyên, Đàlạt, lòng tôi thật bình yên, hạnh phúc …

Đọc tiếp...

5 4 8