Sunday, February 2, 2014

544. KIỀU LAM Truyện ngắn CHỊ TÝ

K I Ề U  L A M
C  h  ị    T  ý


Ảnh minh họa – Nguồn: InternetChị Tý! Cái tên rất bình dị mà người  bình dân thường hay đặt  cho con. Hễ sanh năm nào thì cứ lấy năm đó đặt tên cho con là tiện nhất, khỏi phải suy nghĩ  mà lại dễ nhớ tuổi của con mình.  Trong xóm tôi chỉ vài chuc nóc nhà  nhưng những cái tên tượng trưng cho mười hai con giáp đều có đủ, chỉ riêng nhà chị thôi đã có đến  ba tên rồi, anh của chị là Thân,  chị là Tý, thằng em trai là Thìn.  Một vài lần tôi nghe mẹ tôi nói chuyện với các bà hàng xóm không biết bà này có chọn năm sanh không mà có ba đứa con lại hạp tuổi nhau: thân, tý, thìn tam hạp, chả trách họ khấm khá nhất xóm.  Bố tôi thì thực tế hơn. Bố giải thích: gia đình người ta có năm người mà hết ba người làm ra tiền rồi, ba người làm nuôi hai người làm sao mà không khá được. Đó là chuyện chung của gia đình chị Tý. 

5 4 4