Saturday, February 1, 2014

543. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng mồng hai Tết ra ngồi Starbucks Coffee một mình


ĐINH CƯỜNG
Sáng mồng hai Tết
ra ngồi Starbucks Coffee một mìnhNắng vẫn lên sáng mồng hai Tết
tôi vẫn đi cùng bên bóng tôi
ước chi có bạn ngồi chờ sẵn
để vào kêu hai ly cà phê

để nói vài ba câu chuyện vãn
nghe bên nhà lạnh mất mùa mai
năm nay Phượng có về Tây Tạng [1]
Sơn Núi còn ra chiếc võng nằm …

Virginia, February 1, 2014
Đinh Cường

[1] Phượng vẫn thường về thăm lại
Chùa Tây Tạng ở Bình Dương. Thầy Tịch Chiếu
nay đã trăm tuổi.


Phượng
đinhcường ghi nhanh chì than
Đại Lào 11 – 2013

Nguyễn Dương Quang – Nguyễn Đức Sơn
Đại Lào 11- 2013