Friday, January 31, 2014

542. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngày mồng một, nắng lên


ĐINH CƯỜNG
Ngày mồng một, nắng lênNắng lên
xô trắng giàn mây
( Huy Tưởng )

Nắng lên. mồng một
theo vui
giữa trưa đi
bóng theo người
đổ xiên
hỏi đường mây [1]
thấy bạn hiền
đang chơi với cháu
trốn tìm đã chưa...[2][

hỏi Hoàng ơi
dọn nhà xong chưa
trò xưa đến giúp [3]
ấm không. nghĩa tình

phone về Bửu Ý
Huế xuân
hỏi ai đạp đất
Dũng karaté
tốt rồi

bạn còn nhắc
bóng cây sim
bên chùa Pháp Hải
nhớ Thầy Đức Tâm 

chuông chùa xa
có vọng âm
ngày mồng một
nắng vàng
hong bóng chiều …


Virginia, Jan. 31, 2014 - Mùng Một Tết 
Đinh Cường

[1] Hỏi đường cùng mây trắng , thơ Huy Tưởng
Tác giả xuất bản 1996

[2] Cùng nhau chơi cuộc trốn tìm
cháu ùa chạy tới như chim tan bầy
ông ngồi sau một gốc cây
hình co dáng thú ngồi nhai bóng chiều

( thơ không đề Huy Tưởng gởi @ sáng nay,
từ Victoria, Úc,  đọc chơi …)

[3] Nguyễn Xuân Hoàng vừa dọn nhà xong
có học trò cũ hai trường Ngô Quyền và Pétrus Ký
đến giúp


- Huy Tưởng 
Bản vẽ Bửu Chỉ 

- Chùa Pháp Hải 
Cồn Hến - Vỹ Dạ - Huế

- Đánh thức đồi hoa 
sơn dầu trên giấy 12 x 16 in 
đinhcường 
( coll. Huỳnh Hữu Uỷ )