Sunday, February 2, 2014

545. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều mồng ba bên này


ĐINH CƯỜNG
Chiều mồng ba bên này


gởi Đỗ Hồng Ngọc khi đọc Gió Bấc …


Thời gian đi khập khểnh
để rụng phấn rơi hồng
( Tuệ Sỹ )

Mong manh chiều mồng ba
mong manh chiều chủ nhật
mai thứ hai lại tuyết
mai thứ hai đầu tuần

thời gian như mũi tên
cứ lao về phía trước
cứ lao về hư không
cứ như là gió rít

gió qua rừng mù mịt
người đi xiêu mù sương
một mình chiều mồng ba
một mình trong gió bấc…

Virginia, Feb. 2, 2014 
Đinh Cường

- Gió rít trên rừng chiều 
minh họa đinhcường

- Người đi trong gió bấc 
sơn dầu trên giấy đinhcường