Wednesday, January 29, 2014

537. ĐINH CƯỜNG Ngựa và nghệ thuật thăng hoa (một số hình ảnh ngựa trong hội họa Tây phương và nghệ thuật dân gian Việt Nam)
Ảnh: internet
Thảng như con ngựa già vô dụng
Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình
( Tô Thùy Yên )


Ngựa. Quá nhiều họa sĩ đã vẽ, với tất cả nét đẹp, sinh động của nó. Kể từ hội họa còn là sự mò mẫm của những ngón tay trên mặt đất sét: chẳng hạn ngựa vẽ bằng ngón tay trên đất sét tìm thấy ở hang Montespan. Và nếu nghệ thuật hội họa của những hang động được coi như là nghệ thuật hội họa cổ nhất thì trong nền nghệ thuật này, hình tượng ngựa cũng đã có mặt rồi.

Đọc tiếp...

5 3 7