Tuesday, January 28, 2014

536. Thơ ĐINH CƯỜNG Thơ ba câu mừng Tết


ĐINH CƯỜNG 
Thơ ba câu mừng Tết


OM - sơn dầu trên canvas 16 x 20 ln
đinhcườngSân đọng tuyết trắng
mấy đốm quạ đen
nổi bật

cây chỉ cành khô
chờ nụ xanh ra
tháng ba

dưới đất cựa mình
mấy hạt hoa chôn
sóc ăn

ngày không ra ngoài
vì trời quá lạnh
quẩn quanh

không có lư đồng
để đánh thật bóng
soi mặt

lau bụi bàn thờ
ảnh Phật bên trên
hào quang

ảnh cha ảnh mẹ
hai bên nội ngoại
nhắc nhở

hãy thương yêu nhau
thương yêu con cháu
hàng ngày

Tết đến lì xì vui ...


Virginia, Jan. 28, 2014
Đinh Cường


- Những vì La Hán 

sơn dầu trên canvas 50 x 70 in 
đinhcường