Saturday, January 25, 2014

529. Thơ ĐINH CƯỜNG Thêm một lời cám ơnChiều nay 25 Tết
tuyết còn trắng ngoài sân
bạn ôm thùng sách đến [1]
thùng nặng 25 pounds

đi nhờ con gái chở
qua Starbucks cà phê
kêu 2 ly dark regular
thêm lát bánh chia hai

cà phê chiều thứ bảy
đông khó tìm chỗ ngồi
cà phê chiều thứ bảy
Tết đến mà như không

may mà có thùng sách
với bao nhiêu ân tình
mân mê hoài như thấy
cầu thang gỗ lung linh [2]

bóng bạn mình lui cui
qua mấy dàn máy cũ
ánh điện vàng basement
để có bìa kim nhũ

hai lỗi vừa được sửa [3]
sao mà nhanh vậy Thư
thêm một lời cám ơn
đến những người bạn quý…

Virginia, Jan. 25, 2014
Đinh Cường

[1] Trần Hoài Thư gởi thùng sách từ New Jersey qua Phạm Cao Hoàng đem đến tặng
[2] cầu thang gỗ xuống basement nhà THT mà chúng tôi đã có dịp lên xuống
[3] 156 trang chỉ có 2 lỗi nhỏ đã được sửa - trang 36 và trang 42


Cào lá  đinhcường

Trần Hoài Thư – Đinh Cường  tại phòng in ấn của TQBT và TAQ 
May 12, 2013 (Ảnh:Phạm Cao Hoàng)