Saturday, January 25, 2014

528. Thơ ĐINH CƯỜNG Đọc Tết trở về Đất Sét. chỉ bốn câu thơ của Trần Vạn Giã trên blog PCH mà cảm động …ĐINH CƯỜNG
Đọc Tết Trở Về Đất Sét chỉ bốn câu thơ
của Trần Vạn Giã trên Blog PCH mà cảm động...

Minh họa - đinhcườngĐể lòng người theo gió núi chiều xa
( Trần Vạn Giã )


Cám ơn anh cho tôi đọc Đất Sét
một hồn thơ đậm khói quê nhà
bỗng dưng nhớ lại vùng đất sét
một thời Thủ Dầu Một tôi xưa [1]

một thời chưa có vùng kinh tế mới
như nay anh ở gần tận Khánh Hòa?
nhưng sao tôi cứ chừng như thấy
thơ anh là những áng mây qua

Vạn Giã hình như tôi có tới
hình như nơi đó có đèo cao?
lục bát thơ anh vần rất đẹp
có vần nào cho tuyết trắng phau

cám ơn anh nhắc về Đất Sét
đọc mấy câu xong nghe lại Chiều Tà
Serenata. My tormented heart
sao cứ nhớ về vùng đất sét xưa…


Virginia, Jan. 24, 2014
Đinh Cường 

[1] Thủ Dầu Một cũng có vùng đất sét
xưa ở quận Phú Cường 


- Góc phố cũ
sơn dầu trên canvas  12 x 18 in
đinhcường

- Người thổi kèn trong nắng chiều
sơn dầu trên canvas 40 x 60 in
đinhcường
( Coll. Ms. Xuân Brandes, Virginia )