Friday, January 10, 2014

498. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Bây giờ sắp Tết
Vạn Giã, Khánh Hoà  (Ảnh: Internet)


có heo may như gió đầu tháng chạp
thổi đầy trời, thổi giạt bóng mây xa
(Phạm Cao Hoàng)

Bây giờ sắp Tết heo may
Thương màu nắng nhạt đường cày hôm qua
Con chim dồng dộc sau nhà
Đã vang tiếng hót.Người xa chưa về
Cũng là bến cũ đò quê
Cũng là nối nhớ tái tê đợi chờ
Heo may gió thổi ven bờ
Sông chao tiếng sóng bây giờ hiểu ra
Dù cho áo bạc hoa cà
Câu thơ vẫn thế chưa già ai ơi
Chờ nhau chưa hết vòng đời
Bóng chim tăm ca quên lời mà chi
Chợ chiều khuất bóng cây si
Heo may tóc rối.Đi chi một mình.


Trần Vạn Giã

4 9 8