Saturday, January 11, 2014

499. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa ra vườn sau thấy con chim sẻ chết


ĐINH CƯỜNG
Trưa ra vườn thấy con chim sẻ chết


Ô hay cứ tưởng tim thành đá
lại đập hồn nhiên mấy nhịp sai

( Trân Sa )


Sáng mưa đông đá. trưa trời ấm
mở cửa ra vườn. thấy xác chim
con chim sẻ nhỏ nằm đông cứng
có lẽ rơi từ trên mái hiên

bươi lên lớp lá chôn chim xuống
nước đọng cành tre nhỏ giọt buồn
thì ra cây cối mùa đông cứng
vẫn thấy thương tình một xác chim

bước thêm mấy bước ra cầu gỗ
nhìn con suối trắng. đóng đông băng
và mưa. mưa . xiên đều sợi nhỏ
mù mù rơi. như xưa trên Kado

đường đất đỏ có con bò đang ngủ
bài thơ Thành Tôn photo gởi cho
ôi cả một thời Dran mù mây phủ.

trưa ra rừng. lạnh. trở vô nằm…

Virginia, Jan. 10, 2014
Đinh CườngBài thơ trên Văn
(Thành Tôn photocopy gởi cho
không thấy ghi Văn số mấy năm nào)


Miền lặng
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường


Mùa đông qua nhà thờ Dran
sơn dầu trên giấy 18 x 24 in
đinhcường