Tuesday, November 12, 2013

424. Thơ ĐINH CƯỜNG Và câu chuyện kể bốn


tặng NM, cám ơn  lời chúc bon voyage

Bỏ hai chân xuống một vùng
Nước tuôn là lá thu rừng xuống khe

Níu vai phố rộng xin về
Với cây gió trút với hè nắng rưng

( Bùi Giáng )


Tôi sẽ về đi qua con phố xưa
dù đã mất dấu, con phố lang thang
những tháng ngày mộng mị
dù không còn mang tên đường Rose
có hề chi, tôi sẽ nghe trên từng ngọn gió
thông reo, dù rừng thông đã bị thương  
bởi những bàn tay tàn bạo…

vu vơ đọc lại  Nguyễn Hàng Tình
vu vơ đọc lại mấy câu  Bùi Giáng

sửa soạn valise xong nằm thư thái
nghỉ ngơi, ngoài kia trời chưa sáng
như vậy tôi bỏ lại cả mùa thu ào ào lá đổ
bỏ lại cơn gió lạnh rùng mình
khi bước xuống mấy bậc thềm nhà

nhớ hai chiếc phong linh cũ mua đã lâu
tiếng kêu thanh tới tấp khi gió lớn
tôi có là chiếc phong linh cũ
không còn tiếng chạm khi ngồi trước Đồi Cù…

Virginia, Nov. 12, 2013
Đinh Cường

Phố núi
sơn dầu trên canvas 40 x 60 in
đinhcường


Đinh Cường – Trịnh Công Sơn
Đồi Cù – Đàlạt, 1964