Thursday, November 14, 2013

425. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Lục bát

HOÀNG XUÂN SƠN
L ụ c   b á t
                                           
đ ư ờ n g  c h i a


vết trần áp dụi bùa mê
cho lòng rười rượi nỗi tê tê buồn
vườn nhà ai bên vạch xanh
đi ngang vạch đỏ hồn khoanh bụi mù

1963b ằ n g  h ữ u


đã từng cắp nách tuý vân
xuống đò mỹ lợi qua thần phù nghe
rượu thơm kết đặng một bè

1965g i ữ a  c á n h  đ ồ n g


biết bao năm tháng rồi trời
để thương kéo nhớ bồi hồi kéo mây
kéo chiều xuống thắp lên cây
kéo đêm thăm thẳm kéo ngày quạnh mong
còn bao năm tháng vời trông
bóng người đi giữa cánh đồng vi vu

1966c ạ n  t h ề


biển khô lâu nắng trói già
tôi từ núi vọng bài ca đất sầu
còn gì để gối lên nhau
dưới chân xảo ngự nát nhầu hoa tiên

mậu thân 68v ầ n  t r o n g  t h u


khi người đứng lại trong sương
đã trao cái bóng cho tường thu câm
chỗ năm xưa vợi chỗ nằm
mưa trút hết lá vào căm lạnh đầy
người cùng thể điệu hương may
cùng âm thuỷ tú phương này nhẹ đi
dưới chân đá sỏi lầm lì
khi không đời mải miết suy vi cuồng
người về trộng tuổi gai chông
người em gái đã phiêu bồng một mai
bây giờ ngày cũ giêng hai
còn nghi vọng một chút đài ngân hoa
tới khi thu hứng đổ òa . . .

1969v ề  m ộ t  n g ư ờ i  ở  n ú i


lên rừng củi mục xương vai
xuống dốc núi cũng mưa dài trợt trơn
đá ai tượng tạc tủi hờn
nghe vong lục bị từ cơn đọa đày
lá đương khô bỗng rất dày
chôn lây lất xuống ngàn mây cổ phần
mỗi đời riêng một khe lăn
tóm nhau gọn giữa lưng trần phôi sinh

1971c ò n  x ư a  s a u


về đây ly hứng chiêm bao
có nhau trong giọt rượu trào chung thân
đường trăm năm cuộc diện gần
ta trên mỗi cánh phù vân của đời
khu vườn lộc tía mân côi
đem cho huyền diệu của lời mai sau
đón em nhạc ngựa qua cầu
và sông nước biếc một mầu vu quy

1972


4 2 5