Sunday, October 27, 2013

408. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều chủ nhật ra phụ con trai cào lá hốt lá, lại nhớ Sơn Núi


ĐINH CƯỜNG  
Chiều chủ nhật ra phụ con trai cào lá hốt lá, lại nhớ Sơn Núii

Nguyễn Đức Sơn thời viết những bài tình đầu
sơn dầu trên giấy      đinhcường
Người nhạc sĩ lặng lẽ nhìn ngón tay Sax,
Ngón tay lá khô trùng điệp
                                                 kín đêm
( Trương Đình Luận )


Lá ở rừng sau bay qua vườn nhiều quá
cả hai tuần nay phải cào và thổi bớt
lá vun từng đống, hốt lá vô bao, biết bao
nhiêu là bao nhựa đen, kéo lên để lề đường
sáng sớm mai thứ hai xe recycle tới lấy

Sơn Núi ơi bạn ở trên Phương Bối cũ
chỉ có rừng thông xanh, mùa thông rụng lá
lớp lớp mượt mà như tóc sợi vàng, như thảm
làm êm bước chân đi, bước chân của Phượng

Phượng xưa ở trên chùa Tây Tạng, đẹp lắm [1]
bạn ngày xưa ở dưới con đường sỏi, mở lớp
dạy anh văn, viết những bài tình đầu
vẫn tóc thu làm ảo vạn mùa
vẫn trái chín môi hường xuân mới hiện [2]

tóc thu bay muôn lá vàng cào mệt điếng
và mệt rồi qua Starbucks ngồi thôi
ly cà phê đen  ấm chút hương đời
không như bạn luồn vô luồn ra núi …


Virginia, Oct. 27, 2013
Đinh Cường

[1] Chùa Tây Tạng ở Thủ Dầu Một
[2] còn có ngày phiêu bạt nào - những bài tình đầu
( trích theo Thư Quán Bản Thảo số 57, trang 221 


- Chiều trên đồi Dran
sơn dầu trên giấy 
đinhcường