Monday, October 14, 2013

387. Thơ ĐINH CƯỜNG Cám ơn Phạm Cao Hoàng dãi ăn cơm chiều ở Tong Thái với Nguyễn Minh Nữu và Viên Linh từ Cali lênĐang ngồi trong quán bạn kêu
nghe không tiếng gió gầm xiêu mái nhà
Nguyễn Quang Chơn gọi từ Đà Nẵng qua
ôi cơn bão lớn ôi chiều George Mason [1]

bão nào quật nỗi thi nhân
nghe Viên Linh kể chuyện gần chuyện xa
chuyện làm báo xưa ở quê nhà
chuyện in sách chuyện quà đâu bất ngờ

có tiền bạn tính in thơ
nhưng chung cho mỗi người thơ một bài
từ Tản Đà đến hôm nay
tuyển tập thơ hiện đại dày ngàn trang

đây rồi chặng cuối dương gian [2]
mừng nghe bạn sẽ move về trên đây …

Virginia, Oct. 14, 2013
Đinh Cường

[1] Đang ngồi ăn cơm chiều tại khu Đại Học
George Mason – Virginia, Nguyễn Quang Chơn
phone từ Đà Nẵng qua cho nghe tiếng gió rít
của cơn bão lớn

[2] Đây rồi chặng cuối dương gian
Kiếp xưa muôn tội, thiên đàng một xa
 ( Viên Linh - Thiên Địa Ca . Bách Khoa Xuân 1965 )


Đinh Cường - Nguyễn Minh Nữu - Viên Linh - Phạm Cao Hoàng
Virginia, October 14, 2013