Sunday, October 13, 2013

386. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều chủ nhật hai cháu về thăm rủ ông nội painting


ĐINH CƯỜNG  
Chiều chủ nhật hai cháu về thăm rủ ông nội painting


Không có nụ cười nào
tươi vui bằng trẻ thơ
như thơ như tranh về
chào bà nội ông nội

chiều vừa mới tạnh mưa
thảm lá vàng nằm im
những chậu hoa cúc tím
những đóa hồng không tươi

không có giọng nói nào
trong veo như trẻ thơ
rủ ông nội… painting
ok xuống basement

bao nhiêu là bút, màu
ông cháu cùng ngồi vẽ
vẽ mùa thu vẽ hoa
ông vẽ hai thiên thần

ôi thiên thần tuổi nhỏ
mải mê theo giấc mơ
hồn nhiên tranh Matisse
The Painting Lesson …

Virginia, Oct. 13, 2013
Đinh Cường

- The Painting Lesson
  oil on canvas - Matisse 1919


- Chrysanthemum - Hoa Cúc
  màu nuớc trên giấy
  Như Thơ Oct. 13, 2013


- Cây đỏ 
  acrylic trên giấy 
  Như Tranh Oct. 13 , 2013

- Ba ông cháu gặp nhau 
San Francisco, 9 - 2013