Saturday, October 12, 2013

385. Thơ ĐINH CƯỜNG Cám ơn Cũng Cần Có Nhau Hoàng Xuân Sơn phóng bút quá đẹp


thời gian có tội gì ?
sao ơ thờ tuổi trẻ
( Viễn Phố - Hoàng Xuân Sơn )


Mấy ngày mưa liên tiếp
một màu trời ẩm đục
thảm lá vàng sũng nước
người đi như bóng sương

người ngồi thu góc quán
điệu blues buồn rất quen
tiếng kèn đồng như lửa
lửa phương nào bừng lên

lửa phương nào xa ngái
mấy mươi năm rồi ôn :
lửa là sợi dây dừa
cháy hoài để mồi thuốc [1]

chỉ đọc đến câu đó thôi
là thấy cả thời tuổi trẻ
là thấy cả gì ôn viết
rất đẹp rất tha thiết

để kết luận vài câu
Hãy thăng hoa lòng tử tế
ôn mãi là nhà thơ
luôn nặng lòng với Huế

ôn mãi là nhà thơ [2]
mà mỗi ngày tôi đọc …

Virginia, Oct. 12, 2013
Đinh Cường

[1]  … Lửa mồi là sợi dây dừa
cháy thường trực, thò đầu ra khỏi
miệng lon.
( Cũng Cần Có Nhau , trang 16 )

2] Ôn  là tiếng thân mật chúng tôi
hay gọi nhau theo âm điệu Huế

 
- Chữ tác giả ký tặng


- Nguyễn Đình Thuần - Hoàng Xuân Sơn - Đinh Cường
 Việt Art Gallery  Houston - Texas 2008