Thursday, September 12, 2013

356. Thơ ĐINH CƯỜNG Buổi chiều ngồi ăn dĩa rau trộn nhớ Trần Phương KỳTrần Phương Kỳ
chuyên viên nghiên cứu nghệ thuật ChămHai ba ngày không ăn rau là nhớ
rau salad trộn với hành tây tím với cà chua
những ngày bạn qua Washington DC
ở căn apartment nhỏ gần Viện Bảo Tàng
vừa làm việc vừa xem bao nhiêu tranh hay
làm nhiều thơ, về Cy Twombly chẳng hạn

chiều nay ăn dĩa salad trộn, uống ly nước suối
xem tranh Antoni Tàpies vừa mất đầu năm ngoái [1]
Tàpies hay vẽ bằng cả hai bàn tay cả hai bàn chân
nhiều khi có cả Teresa bà vợ chung thuỷ phụ vào
những bức trừu tượng ngồn ngộn chất liệu đẹp
đôi khi mường tượng cả không khí thơ Đường

Tàpies như vậy cũng hay vì có lần bọn làm tranh giả
so ra dấu tay là biết ngay, không như Bùi Xuân Phái
của chúng ta Trần Phương Kỳ ơi, tranh giả mà chịu …

sao về lại Đà Nẵng lâu rồi không thấy làm thơ
cứ gọi cho vui thơ tân hình thức bạn làm rất tới
như tới luôn đi bác tài nhớ thời xe đò chen chúc
nhớ lần chúng ta ghé Vỹ Dạ thăm Trần Vàng Sao

chiều ăn dĩa rau trộn mà nhớ bạn
chiều xem lại tranh Tàpies mà nhớ bức tường vôi lở…


Virginia, Sept. 11, 2013
Đinh Cường

[1] Antoni Tàpies, họa sĩ trừu tượng nổi tiếng
sinh 13 Décembre 1923 tại Barcelona, Spain
mất 2 February 2012, Barcelona, Spain


Tàpies vẽ bằng bàn tay