Friday, September 13, 2013

357. Thơ ĐINH CƯỜNG Xem lại tranh Đào Nguyên Dạ Thảo trong một brochure cũ


ĐINH CƯỜNG  
Xem lại tranh Đào Nguyên Dạ Thảo trong một brochure cũ

Với chiếc áo bà ba màu tím hoa cà
dáng đi tới của mẹ già dũng cảm
như tựa đề bức tranh vẽ chi li
của  Lyly Đào ( Nguyên Dạ Thảo ) [1]

hai tay mẹ đỡ chiếc chiếu trên đầu
vai mang chiếc bị  đựng gì trong đó
nhùi khăn dày hai màu xanh xám trắng
tóc bạc phơ dưới chiếc khăn đen

có phải người mẹ tảo tần nuôi con
hề chi da nhăn, ánh mắt sáng ngời
cũng có thể là Người mẹ Ô Lý
Sơn và tôi gặp thời Mùa hè đỏ lửa [2]

tự nhiên lật lại xem một brochure cũ
xúc động trước những bức tranh hay
thấy thương sao cuộc đời kham khổ
mãi còn sao những bà mẹ Việt Nam ?...


Virginia, Sept. 12, 2013
Đinh Cường


[1] Lyly Đào Nguyên Dạ Thảo
      sinh năm 1965 tại Đàlạt
      tốt nghiệp Texas A & M University
      ngành Computer Science, Minor in Fine Arts.
      năm1995
      hiện sống cùng gia đình tại Đàlạt

[2]  Người mẹ Ô Lý, 1972
       ca khúc Trịnh Công Sơn tặng người mẹ già
       trong đoàn người chạy từ Quảng Trị về Huế


-Old Mr. Ky - oil on canvas
Đào Nguyên Dạ Thảo 2002

Courage  -  Oil on canvas
Đào Nguyên Dạ Thảo  2002


- Nguyễn Quang Chơn - Phạm Văn Hạng - Bửu Ý- Đào Nguyên Dạ Thảo - ĐinhCường 
Đàlạt 8 - 2011