Tuesday, June 25, 2013

261. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhận e-mail Siphani, nhớ La GrèveChâteau de La Grève  (Ảnh: Internet)


Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà                                       
( Trịnh Công Sơn - Lời thiên thu gọi )


Và tôi vẽ những mái nhà
nhớ Château de La Grève
năm nào qua Paris về thăm
Siphani, Gérard ra đón
ở một sân ga nhỏ quạnh vắng

đêm bên lò sưởi cho đở lạnh
nhớ hoài đốm lửa thông reo
sáng nay Siphani @ từ La Grève
nói vẫn vậy, vẫn mở cửa đóng cửa
Bửu Ý đặt biệt danh Siphani
bà hầu tước - người mở cửa đóng cửa

thật vậy bao nhiêu là cửa sổ
và cả một rừng cây trăm năm
nhớ hầm rượu vang, chứa trong
nhiều thùng phuy bằng ván thông
nhiều chai để riêng rất quý

những ly rượu mừng nhau ngày ấy       
sáng nay bừng dậy khi bạn viết :
La Grève vẫn vậy, êm đềm, hiu quạnh
như tôi sáng thứ hai ngồi vẽ những mái nhà

có cửa sổ có ngọn đèn cháy cả đêm
để nhớ một thời ở đường Rose - Đà Lạt …


Virginia, June 24, 2013

Đinh Cường


-Siphani – Collage

-Những mái nhà - sơn dầu trên giấy plast 20 x 22 in - đinhcường  6-2013


Composer: Beethoven
Pianist: Richard Clayderman