Monday, June 24, 2013

259. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng chủ nhật mưa


ĐINH CƯỜNG
Sáng chủ nhật mưa


Ngày mơ đang đi tới
Xin còn mãi thương yêu

( NM )

Mưa mù ngoài xa lộ
mưa mù sáng chủ nhật
người bạn bên volant
người ngồi bên tán gẫu

mưa và mưa, cánh quạt
quạt hoài cho kính trong
kính cứ mù trong mưa
mở hé cửa mưa tạt

tạt mưa trên xa lộ
gió ngược chiều lạnh căm
nhìn hai bàn tay không
hai bàn tay trong gió

vẫn mải mê cầm cọ
vẽ một trời hư không
trưa về đường mênh mông
rẽ exit Braddock

rẽ vào Natick Wood
trở về cánh rừng quen
trở về cùng bức tranh
người đàn contrabass…

Virginia, June 23, 2013
Đinh Cường


Người đàn contrabass III  -  sơn dầu trên bố 18 x 18 in  -  đinhcường 2002


Người đàn contrabass  -  sơn dầu trên giấy 8 x 9 in  -  đinhcường 6- 2013