Sunday, June 23, 2013

258. NGUYỄN ÂU HỒNG Đinh Cường, thơ kết hợp với tranh, một sự sáng tạo đầy nghệ thuật
Theo tôi, Đinh Cường đã hình thành một trường phái riêng, dùng tranh kết hợp với thơ, thơ kết hợp với tranh. Thơ ông đẹp như những bức tranh của ông. Với lòng ngưỡng mộ tài năng của ông, cả về hội họa lẫn thi ca, tôi đã theo dõi thơ/tranh của ông xuất hiện trên internet suốt một năm qua và thực hiện loạt bài viết này. Chắc chắn sẽ chưa đầy đủ, nhưng tôi muốn ghi lại những cảm xúc của mình đối với thơ/tranh của ông.2 5 8