Friday, June 7, 2013

229. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi một ngày mưa suốt-Kiều Chinh  Thu Virginia 1992
sơn dầu trên bố 24 x 30 in


gởi Kiều Chinh


Ngày nay mưa rất nhiều
ngày nay mưa rất xanh
ngày nay mưa tím nhớ
những ngày xưa qua nhanh

đêm qua có Kiều Chinh
tìm đâu ra điện thoại
chị gọi chị hỏi thăm
nhắc bao người bạn cũ

một thời còn Mai Thảo
một thời đẹp làm sao
tình anh em văn nghệ
luôn vì nhau, trọng nhau

chị về khi Sơn đau
mấy nét vẽ còn giữ
nhìn Kiều Chinh như thế
rất thích, chị còn treo

Sơn hút thuốc chị hút theo
nhớ tấm hình năm nao
cũng phì phà cùng chị
khi vừa qua gặp nhau

một ngày nay mưa suốt
tiếng còi tàu, ôi chao…


Virginia, June 7, 2013

Đinh Cường – Kiều Chinh  -  Nhà DC  Annandale – Virginia 1992


Kiều Chinh   (trong phim Người Tình Không Chân Dung)