Saturday, June 8, 2013

230. Thơ ĐINH CƯỜNG Đọc lại một tập thơ cũ của Nguyễn Tất Nhiên


    -Bìa tập thơ Thiên Tai – Nguyễn Tất Nhiên
     bìa đinhcường 1970thì đừng sợ Duyên ơi
thiên tài yếu đuối ( NTN )

Hai ngón chân dài kẹp quai dép nhật
người thi sĩ ấy bước vào La Pagode [1]
từ đó Thiên Tai ra đời năm 1970
sau ba tập thơ đã ra trước, năm 1968

nhớ là Hà Tường Cát nói Nhiên nhờ
nói hộ tôi vẽ bìa và nói vẽ cho Nhiên đi
thi sĩ đang còn ở ghế nhà trường
lúc đó năm cuối trung học Ngô Quyền

ở đó có cuộc tình tên Duyên
tôi có chỉ cho gia đình
người tôi yêu
là một nàng con gái bắc

và tôi gặp Nhiên mấy lần chỗ Thành - Hiện Đại
vẫn mười ngón chân dài kẹp đôi dép dẹp
cùng đi với Du Tử Lê…
có cả Phạm Duy ghé đó

sáng nay lại ngồi nhìn mưa bay rất nhỏ
cuộc hẹn lỡ ở Starbucks coffee với Hoàng và Nữu
làm nhớ Nguyễn Tất Nhiên hẹn ở La Pagode
rất đúng giờ, buổi trưa từ Biên Hòa lên

tặng tập Thiên Tai, tập thơ nay đã bốn mươi ba măm
lật qua đọc lại, thấy nhớ một thiên tài yếu đuối
tôi đứng một mình trong nghĩa địa
và chắc không đành quên khổ đau [3]


Virginia, June 8, 2013

[1] tiệm cà phê nổi tiếng góc đường Tự Do - Lê Thánh Tôn

[2] trước 1975 có nhà xb Hiện Đại của anh Thành
trong hẻm nhỏ đường Công Lý, các văn nghệ sĩ hay lui tới …

[3] những chữ nghiêng trích trong Thiên Tai
 thơ Nguyễn Tất Nhiên – tác giả xb 1970

Nguyễn Tất Nhiên tên thật Nguyễn Hoàng Hải , sinh măm 1952 – Biên Hòa, mất năm 1992 California-chữ viết Nguyễn Tất Nhiên


-carte visite La Pagode


-chân dung Nguyễn Tất Nhiên
sơn dầu  đinhcường

DUYÊN
chì than, ghi nhanh đinhcường 2011