Tuesday, June 4, 2013

224. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi gởi Luân Hoán nói phone mà không ai bắt máy-sẵn giấy quẹt màu vẽ Luân Hoán  cho có cái chân dung mới  đinhcường  2013Luân Hoán e- mail nói gọi phone
hôm thứ bảy không ai bắt máy
chắc cuối tuần cắt cỏ
tiếng máy cắt cỏ hàng xóm
cứ kêu đều đều
làm mình cũng phải ra theo
cho bãi cỏ không có đường ranh
hai bên giống nhau cho đẹp

cứ nghe tiếng máy cắt cỏ hàng xóm
là nghe như âm thanh mời gọi
bên này chăm sóc cỏ xanh dữ lắm 
nên chi có lọn cỏ bờ Đông gởi về
như đọan viết của Cao Thoại Châu
trên blog Phạm Cao Hoàng, Thành Tôn
nói sáng là bấm coi rất thích và đẹp

Luân Hoán người bạn quý từ xưa
Đà Nẵng, tôi và Nghiêu Đề mê lắm
một tài thơ trác tuyệt, tình nghĩa bạn bè
như núi như sông, nhắc lại một con sông
như sông Thu Bồn chẳng hạn
hay dãy núi nào anh đã đi qua thời chiến tranh

và anh đã gởi lại một bàn chân
gởi lại tặng mà không nói
chỉ có đi đâu xa anh hay ái ngại
nhưng cũng có lần qua Virginia có ghé thăm tôi
thời tôi còn lái chiếc Toyota màu đỏ sậm giống anh
bạn bè qua Canada anh hay lái đưa đi chơi
nhớ chiều ở Ottawa có Nguyễn Đông Ngạc
nay Nghiêu Đề, Nguyễn Đông Ngạc đã mầt [1]

bạn bè cứ mất dần Luân Hoán ơi
thôi thì chúng ta còn e- mail cho nhau là quý
còn nhau và còn làm chi vui hơn thơ phú
như bạn đã làm từ mấy mươi năm nay …

Virginia, June 4, 2013

[1] Nghiêu Đề, họa sĩ , tên thật Nguyễn Tiếp sinh năm 1939 tại Thu Xà, Quảng Ngãi, mất năm 1998 tại San Diego, Cali

[2] Nguyễn Đông Ngạc, nhà văn , tuyển chọn và giới thiệu tác phẩm Những Truyện Ngắn Hay Nhất Của Quê Hương  Chúng Ta, xb Sóng – Sài Gòn 1973.
Sinh năm 1939 tại Phúc Yên, Bắc Việt , mất tại Montreal- Canada 1996.
( trích trong Tác Gỉả Việt Nam, Luân Hoán – Nhân Ảnh xb 2006 )

-Nguyễn Đông Ngạc – Đinh Cường – Luân Hoán  Montreal – Canada 1992