Tuesday, June 4, 2013

223. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi gởi Hoàng Xuân SơnHoàng Xuân Sơn – Đinh Cường vẽ (1981)
Quặng mỏ bạn gởi cho [1]
tôi lấy gì khai thác
với hai bàn tay không
ngồi giữa chiều mưa tạt

mưa tạt vào garage
đang vẽ hoa xương rồng
nhớ những ngày mới qua
bạn gởi thư nồng thắm

một tình bạn Quán Văn
tiếng đàn thùng rất ngọt
bạn đệm Khánh Ly hát
ôi một thời sinh viên

quặng mỏ bạn gởi cho
tôi để dành khai thác
bụi quý bông hồng vàng
Paustovsky rất thích [2]

chiều vẽ chiều tối mịt
mưa dứt ngày nắng hanh
ghi mấy hàng chọt chẹt
gởi cho Hoàng Xuân Sơn


Virginia, June 3, 2013

[1] giờ này. quặng mỏ
thơ Hoàng Xuân Sơn ghi gởi DC
trên blog Nguyễn Xuân Thiệp

 [2] đọc lại Bông Hồng Vàng, K. Paustovsky (1892-1968 )
The Golden Rose, bản dịch từ tiếng Nga của Kim Ân
Nhà xb Văn Học – Hà Nội 1982

Mùa hoa xương rồng  -  sơn dầu trên giấy plast 12 x 18 in
đinhcường  6- 2013