Thursday, May 9, 2013

178. Thơ ĐINH CƯỜNG Đi bộ về gặp mưa đứng trú dưới tàng cây nhớ Sơn Núi lâu rồi chưa thấy phone qua

 
ĐINH CƯỜNG
Đi bộ về gặp mưa đứng trú dưới tàng cây 
nhớ Sơn Núi lâu rồi chưa thấy phone qua


Nguyễn Đức Sơn - Đinh Cường vẽ


Và một chiều mưa
đứng trú dưới tàng cây
thấy một rừng dương xỉ mọc
ôi rừng dương xỉ xanh non

mùa này trên ngọn đồi
ở Đại Lào Bảo Lộc
mấy mụt măng bên hiên chòi
Sơn Núi đã đâm chồi mọc thẳng

Mụt măng cao cả thước
mụt măng bị thằng con phá
Sơn Núi chưởi

Sơn Núi chống cây gậy
bằng thanh cây gì rất đẹp
chiếc áo chemise trắng cũ
ở xa đã nghe giọng …cà lăm

và chiều nay mưa
ôi rừng dương xỉ
và chiều xưa ôi chiều xưa
bước chân ai qua rừng dương xỉ

Chiều đúng trú dưới tàng cây
nhớ bạn giờ này ở Đại Lào
mới sáng, nhớ bụm trà pha
bên bếp củi than hơ ấm bàn tay

Cho tôi gởi lời thăm Phượng
đã ngồi ăn cơm chung chưa
hay còn giận lẫy, thôi Sơn Núi ơi
chúng ta như tàng cây
che mưa tạm… hãy nhìn rừng dương xỉ .

Đinh Cường 
Virginia, May 7, 2013

Sơn Núi pha trà