Tuesday, May 28, 2013

211. Thơ ĐINH CƯỜNG 1. Cơn mưa giông bất ngờ đi bộ nhanh về nhà không kịp / 2. Ghi chú thêm khi Hồ Phan Hà hỏi về bức tranh mới vẽ xong


ĐINH CƯỜNG
Cơn mưa giông bất ngờ 
đi bộ nhanh về nhà không kịpƯớt hết
ngồi xoa dầu gió dưới hai bàn chân
sợ bị cảm lạnh
vừa xoa vừa nghĩ ngày xưa
ưa tắm mưa
ưa đứng dưới máng xối tôle
cho nước mưa chảy mạnh

mưa trên rừng cao su
mưa trên miền Đất Đỏ

mưa trên rừng Natick chiều nay
đi bộ nhanh về không kịp
lá xanh rơi trên đầu
lá xanh bay trước mặt

về xoa dầu gió xanh
mới hay người đã mỏi
không như ngày xưa nữa
mưa là ra tắm mưa …

Virginia, May 28, 2013
Đinh CườngTắm mưa (Ảnh: Facebook)

Ghi chú thêm khi Hồ Phan Hà 
hỏi về bức tranh mới vẽ xong


Người ngồi trong tịch lặng
xám một trời sương không
chén trà mai đã nguội
hề chi lòng mênh mông

Virginia, May 28, 2013
Đinh CườngTỊCH LẶNG        sơn dầu trên bố 30 x 30 in        đinhcường          5 - 2013