Wednesday, May 29, 2013

212. NGUYỄN DƯƠNG QUANG Chiều qua Tà Dôn nhớ Nguyễn Bắc SơnNúi Tà Dôn – Phan Thiết (Ảnh: Internet)
chiều ngang qua Tà Dôn
gió hát se se buồn
lời xưa đau kẽ đá
đìu hiu hương rạ thơm

qua rồi mùa chinh chiến
không là những cốt khô
tao với mày hóa trẻ
ra chút hồn ngu ngơ

ngực Tà Dôn vẫn thở
thời gian tàn lụi mau
những trái tim bất lực
ngàn năm lăn về đâu

chiều ngang qua Tà Dôn
bóng mây theo cũng buồn
tao quên mình đang sống
làm sao quên mày? Sơn!


Nguyễn Dương Quang
Quốc lộ I, 1994


Đồi cát Bình Thuận (Ảnh: National Geographic)


2 1 2